Bir Ayet
Şüphesiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükafat vardır.
Hadîd (57/18)
Bir Hadis-i Şerif
İbnu Abbas (r.ahm.) rivayet ettiğine göre:
Bir başka rivayette: "Umra, umra kılınan şahıs için caizdir. Rukba da rukba kılınan kimse için caizdir. Hibesinden dönen, kusmuğuna dönen gibidir" buyurulmuştur.
Nesai, Rukba 1-2, (6,269)